Εφαρμογή για κινητά

Η εφαρμογή για κινητά MICRAG έχει σχεδιαστεί για να κάνει όλο το υλικό του έργου πιο προσιτό στους εκπαιδευόμενους μέσω smartphones και κινητών συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μαθαίνουν όπου και όποτε επιθυμούν. Περιέχει έναν κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες μικροεπιθέσεις και ασυνείδητες προκαταλήψεις. Περιλαμβάνει επίσης τον Οδηγό και τους Εκπαιδευτικούς Πόρους με στρατηγικές επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας για να αντιμετωπιστούν οι μικροεπιθέσεις και οι προκαταλήψεις.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά ή για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MICRAG ώστε να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα προϊόντα του έργου.