Οδηγός και εκπαιδευτικοί πόροι

Ο Οδηγός και οι Εκπαιδευτικοί Πόροι παρουσιάζουν τις πιο αποτελεσματικές επικοινωνιακές και επιχειρηματολογικές στρατηγικές και εργαλεία για το πώς να αντιμετωπιστούν τα διάφορα είδη μικροεπιθέσεων και προκαταλήψεων. Ασχολούνται με διάφορους τομείς μικροεπιθέσεων, π.χ. φυλετική, έμφυλη, ΛΟΑΤ, ηλικιακή, εθνική, προς άτομα με αναπηρία και διατομεακή.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε τον Οδηγό σε μορφή PDF και μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MICRAG για να εξερευνήσετε τους Εκαπιδευτικούς Πόρους e-Learning.