Sprievodca a školiace materiály

Sprievodca a tréningové materiály ukazujú najúčinnejšie komunikačné a argumentačné stratégie a nástroje, ako zvládať rôzne druhy mikroagresie a predsudkov. Zaoberajú sa rôznymi oblasťami mikroagresie, napr. rasovou, rodovou, vekovou, národnostnou, zdravotným postihnutím, LGBT, či intersekcionálnou mikroagresiou.

Po kliknutí na odkaz na obrázku nižšie si stiahnite Sprievodcu vo formáte PDF a prejdite na elektronickú platformu MICRAG, kde si môžete prezrieť online vzdelávacie materiály.