Vodnik in viri usposabljanja

Vodnik in gradiva za usposabljanje prikazujejo najučinkovitejše komunikacijske in argumentacijske strategije ter orodja za premagovanje različnih vrst mikroagresije in predsodkov. Obravnavajo različna področja mikroagresije, npr. rasno, spolno, LGBT, starostno, nacionalno, invalidsko in medpredmetno.

Za prenos vodnika v obliki PDF sledite povezavi na spodnji sliki in pojdite na e-platformo MICRAG, kjer lahko raziščete vire za usposabljanje z e-učenjem.