ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ουτρέχτης HU παρέχει εκπαίδευση σε φοιτητές και επαγγελματίες ηλικίας 17-67 ετών. Επί του παρόντος, περίπου 35.000 φοιτητές παρακολουθούν τα προγράμματα και τα μαθήματά του.

Η Επιστημονική Πρωτοβουλία Κάτω Αυστρία (WIN) ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος για διεπιστημονική έρευνα, συμβουλευτική και εκπαίδευση.

Το IUL-Italian University Line είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας (INDIRE).

Η αποστολή και το όραμα του INTEGRA βασίζονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών για διάφορες ομάδες-στόχους και ηλικιακές ομάδες.

Το QUALED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων μέσω δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων, μεθόδων και σεμιναρίων.

Το CSI είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.