Partneri

HU University of Applied Sciences Utrecht poskytuje vzdelávanie študentom a odborníkom vo veku 17-67 rokov. V súčasnosti navštevuje jej programy a kurzy približne 35 000 študentov.

Vedecká iniciatíva Dolné Rakúsko (WIN) bola založená v roku 1990 ako neziskové združenie pre interdisciplinárny výskum, poradenstvo a vzdelávanie.

IUL-Italian University Line je súkromná e-learningová univerzita, ktorú sponzoruje Taliansky národný inštitút pre dokumentáciu, inovácie a vzdelávací výskum (INDIRE).

Poslanie a vízia spoločnosti INTEGRA sú založené na rozvoji ľudského potenciálu prostredníctvom poskytovania služieb v oblasti humanitných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny.

QUALED je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania dospelých a mládeže prostredníctvom kreatívnych a inovatívnych vzdelávacích projektov.

CSI je výskumná a vývojová organizácia, ktorá sa zameriava na podporu sociálnych inovácií, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu v miestnom, národnom a globálnom kontexte.