Partnerstvo

HU Univerza za uporabne študije Utrecht zagotavlja izobraževanje za študente in strokovnjake, stare od 17 do 67 let. Trenutno se njenih programov in tečajev udeležuje okoli 35.000 študentov.

Znanstvena pobuda Spodnje Avstrije (WIN) je bila ustanovljena leta 1990 kot neprofitno združenje za interdisciplinarno, raziskovalno, svetovalno in izobraževalno dejavnost.

IUL–Italijanska univerzitetna linija, je zasebna univerza za e-učenje, ki jo sponzorira Italijanski nacionalni inštitut za dokumentacijo, inovacije in izobraževalne raziskave (INDIRE).

Poslanstvo in vizija INTEGRA INŠTITUTA temeljita na razvoju človeških potencialov z zagotavljanjem storitev na področju humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine.

QUALED je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja odraslih in mladih z ustvarjalnimi in inovativnimi izobraževalnimi pristopi, metodami in seminarji.

CSI je organizacija za raziskave in razvoj, ki se osredotoča na spodbujanje socialnih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivno spremembo v lokalnem, nacionalnem in globalnem kontekstu.