Συνάντηση έργου – Λευκωσία, 15-16 Δεκεμβρίου 2022

Στις 15-16 Δεκεμβρίου είχαμε την ενδιάμεση συνάντηση ολομέλειας του έργου στη Λευκωσία (Κύπρος). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε διεξοδικά για τον Κατάλογο MICRAG PR1, ο οποίος παρουσιάζει το εννοιολογικό πλαίσιο του έργου. Αυτή...