Domača Stran Projekta

MICRAG – Kako je 'mikro' je lahko agresija? je projekt partnerstva za sodelovanje v programu Erasmus+ v poklicnega izobraževanja in usposabljanja (KA220-VET), razvit po zaslugi sofinanciranja Programa Evropske komisije – Erasmus+ (Nizozemska nacionalna Agencija za izobraževanje in usposabljanje). Splošni cilj projekta je razširiti sedanjo konceptualizacijo agresije in nasilja, ki izključuje sporočila v pomenskih podtonih kot oblike nadlegovanja različnih ciljnih skupin državljanov.. Osrednji namen projekta je zaposlene v javnem sektorju, opremiti s spretnostmi, ki spodbujajo vključevanje, raznolikost in pravičnost v komunikaciji s svojimi strankami ter zmanjšujejo ovire, povezane z diskriminacijo, kot so etnična pripadnost, vera, prepričanja, spolna usmerjenost ali invalidnost. Za dosego teh ciljev so potrebni specifični cilji:

  • za razvoj kataloga najpogostejših primerov mikroagresije in nezavedne povezav z njo;
  • zbrati na uporabnika usmerjene vire z vodnikom in usposabljanja, ki poudarja vlogo civilnosti in občutljivosti na delovnem mestu pri spodbujanju spoštljive kulture in hkrati izboljšuje splošno kulturno pismenost usmerjeno v raznolikost, vključevanje in občutljivost za mikroagresacijo na delovnem mestu;
  • omogočiti mreženje in izmenjavo izkušenj z izvajanjem e-platforme za dostop do vseh vsebin in gradiv za usposabljanje;
  • takojšnji dostop do tovrstnih komunikacijskih strategij z razvojem mobilnih aplikacij za pametne telefone;
  • zagotoviti dostop do rezultatov projekta vsaj pet let po koncu projekta, to je do leta 2028.

Za dosego teh ciljev je bilo ustanovljeno partnerstvo šestih (6) držav, ki je povezalo visoko izkušene organizacije in strokovnjake iz Nizozemske, Avstrije, Slovenije, Cipra, Slovaške in Italije. Projekt MICRAG se je začel 1. novembra 2021, končal pa se bo 1. novembra 2023.