Projektové stretnutie – Nikózia, Cyprus, 15. – 16. december 2022

V dňoch 15. a 16. decembra sa v Nikózii (Cyprus) konalo plenárne stretnutie v polovici trvania projektu. Počas stretnutia sme podrobne diskutovali o prvom výstupe projektu MICRAG – Katalógu, kde je zastúpený koncepčný rámec projektu....