Κατάλογος συμπεριφορών μικροεπιθέσεων

Αυτή η συλλογή συγκεντρώνει περίπου 50 παραδείγματα μικροεπιθέσεων που είναι τα πιο διαδεδομένα σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Κάτω Χώρες, Γερμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ιταλία και Κύπρος). Καλύπτουν τους διάφορους τύπους μικρο- παραβίασης (μικρο-προσβολές, -προσβολές και -ακυρώσεις) καθώς και τα διάφορα είδη μικρο-παραβίασης (επικοινωνιακή, συμπεριφορική και περιβαλλοντική). Για κάθε παράδειγμα, ο κατάλογος προσδιορίζει επίσης την υποκείμενη προκατάληψη ή την προκατάληψη που καθιστά τη συγκεκριμένη λεκτική ή μη λεκτική δήλωση, πράξη ή περιβάλλον, μικροεπιθετική και επιβλαβή.