Katalóg mikroagresívneho správania

Táto publikácia prináša približne 50 príkladov mikroagresie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v šiestich európskych krajinách (Holandsko, Nemecko, Slovinsko, Slovensko, Taliansko a Cyprus). Zahŕňajú rôzne typy mikroagresie (mikro-útok, mikro-urážka amikro-zneváženie), ako aj rôzne druhy mikroagresie (komunikačná, behaviorálna a environmentálna). Pri každom príklade sa v katalógu uvádza aj základný predsudok alebo zaujatosť, ktorá spôsobuje, že daný verbálny alebo neverbálny výrok, čin alebo prostredie je mikro-agresívne a škodlivé.