Katalog mikroagresivnih vedenj

V tej zbirki je zbranih približno 50 primerov mikroagresije, ki so najpogostejši v šestih evropskih državah (Nizozemska, Nemčija, Slovenija, Slovaška, Italija in Ciper). Zajemajo različne vrste mikroagresije (mikro napadi, -žalitve in -invalidacije) ter različne vrste mikroagresije (komunikacijske, vedenjske in okoljske). Za vsak primer je v katalogu opredeljen tudi temeljni predsodek ali pristranskost, zaradi katerega je ta verbalna ali neverbalna izjava, dejanje ali okolje mikroagresivno in škodljivo.