ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο MICRAG θα αναπτύξει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  1. Έναν Κατάλογο που θα απεικονίζει τις συνηθέστερες μικροεπιθετικές συμπεριφορές και θα υποδεικνύει πιθανές απαντήσεις και στρατηγικές επικοινωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα βίντεο θα ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για το ότι μερικές φορές δεν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση ή ότι η δήλωση είναι στην πραγματικότητα καλοπροαίρετη, ενώ στην πραγματικότητα κρύβονται πίσω από αυτήν προκαταλήψεις και ασυνείδητες μεροληψίες.
  2. Έναν Οδηγό και Εκπαιδευτικούς Πόρους που θα περιέχουν τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές και εργαλεία επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας για το πώς αντιμετωπίζονται τα διάφορα είδη μικροεπιθέσεων και προκαταλήψεων. Θα ασχοληθούν με διάφορους τομείς μικροεπιθέσεων, μεταξύ άλλων φυλετικές, έμφυλες, ΛΟΑΤ, ηλικιακές, εθνικές, λόγω αναπηρίας και διατομεακές.
  3. Διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα και podcasts για την πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα και το εκπαιδευτικό υλικό. Προκειμένου να επιτευχθεί βιωσιμότητα με την παροχή πρόσβασης στα αποτελέσματα του έργου, η πλατφόρμα θα παραμείνει προσβάσιμη για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη λήξη του έργου, δηλαδή μέχρι το 2028.
  4. Εφαρμογές για smartphones που θα παρέχουν επίσης πρόσβαση στο υλικό.

Όλα αυτά τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες της εταιρικής σχέσης: Ολλανδικά, γερμανικά, ιταλικά, σλοβενικά, σλοβακικά και ελληνικά.