Výstupy Projektu

V rámci projektu MICRAG sa vypracujú tieto výstupy:

  1. Katalóg najčastejšieho mikro agresívneho správania s uvedením možných odpovedí a komunikačných stratégií v takýchto situáciách. Animované videá zvýšia povedomie o tom, že niekedy za takýmto správaním nie je zlý úmysel alebo je výrok skutočne myslený pekne, zatiaľ čo v skutočnosti sa za ním skrývajú predsudky a nevedomé zaujatosti.
  2. Príručka a školiace materiály, ktoré budú obsahovať najúčinnejšie komunikačné a argumentačné stratégie a nástroje, ako poraziť rôzne druhy mikroagresie a predsudkov. Budú sa zaoberať rôznymi oblasťami mikroagresie, napr. rasovou, rodovou, LGBT, vekovou, národnostnou, zdravotným postihnutím, ale aj prienikom viacerých (intersekcionálna mikroagresia).
  3. Interaktívna e-platforma a podcasty pre prístup ku všetkým obsahom a školiacim materiálom. S cieľom dosiahnuť udržateľnosť poskytovaním prístupu k výstupom projektu zostane platforma prístupná najmenej päť rokov po skončení projektu, t. j. do roku 2028.
  4. Mobilné aplikácie pre smartfóny, ktoré tiež umožnia prístup k materiálom.

Všetky tieto produkty budú k dispozícii v angličtine a vo všetkých jazykoch partnerstva: v holandčine, nemčine, taliančine, slovinčine, slovenčine a gréčtine.