Rezultati

Projekt MICRAG bo razvil naslednje rezultate:

  1. Katalog, ki prikazuje najbolj pogosta mikroagresivna ravnanja in možne odgovore s komunikacijskimi strategijami za takšne primere. Animirani videoposnetki bodo dvignili zavedanje, da za tovrstnim sporočilom včasih ni niti kakšne zlonamerne namere, ali pa je izjava na prvi pogled namenjena podpori, v resnici pa se za njo skrivajo predsodki in nezavedna pristranskost.
  2. Vodnik in viri usposabljanja bodo vsebovali najučinkovitejše strategije komuniciranja in argumentacije ter učinkovita orodja, kako premagati različne vrste mikroagresivnih sporočil, temelječih na predsodkih. Prikazani bodo na različnimi področjih mikroagresije, npr. rasi, spolu, LGBT, starosti, narodnosti, invalidnosti in intersekcijsko.
  3. Interaktivna e-platforma in podkasti za dostop do vseh vsebin in materialov za usposabljanje. Da bi dosegli trajnost z zagotavljanjem dostopa do rezultatov projekta, bo platforma ostala dostopna vsaj pet let po koncu projekta, to je do leta 2028.
  4. Mobilna aplikacija za pametne telefone, ki bo prav tako omogočala dostop do materialov.

Vsi ti produkti bodo na voljo v angleščini in v vseh jezikih partnerstva: nizozemščini, nemščini, italijanščini, slovenščini, slovaščini in grščini.