De projectresultaten

Het MICRAG-project zal de volgende producten ontwikkelen:

  1. Een catalogus met daarin de meest voorkomende uitingen van micro-agressie en mogelijke oplossingsrichtingen en communicatie-strategieën voor zulke situaties. Dit wordt o.a. aangevuld met animaties en video’s om bewustzijn te creëren dat er niet altijd een slechte intentie achter micro-agressie hoeft te zitten. Micro-agressieve uitingen kunnen zelfs goed bedoeld zijn, maar toch onderliggende vooroordelen laten zien.
  2. Een gids en trainingsmiddelen met daarin de meest geschikte communicatie en argumentatie-strategieën en andere handvatten om om te gaan met verschillende typen micro-agressie en vooroordelen. De gids bespreekt de verschillende vormen van micro-agressie, o.a. op het gebied van ras, gender, LGBTQIA+, leeftijd, herkomst, beperking en intersectionele voorbeelden.
  3. Een interactief e-platform en podcasts voor toegang tot alle producten, materialen en trainingen vanuit het project. Om een langdurige toegang tot deze producten te garanderen, zal het platform voor tenminste 5 jaar toegankelijk blijven na het einde van het project (tot 2028).
  4. Applicaties voor smartphones die net als het e-platform toegang geven tot alle producten, materialen en trainingen vanuit het project.

Alle producten zullen beschikbaar worden gesteld in Engels en in alle overige talen binnen de samenwerking: Nederlands, Duits, Italiaans, Sloveens, Slowaaks en Grieks.