Homepage

MICRAG – Hoe ‘micro’ kan agressie zijn? is een Erasmus+ samenwerking tussen partners uit het beroepsonderwijs (KA220-VET). Het project is ontwikkeld dankzij medefinanciering van de Europese Commissie – het Erasmus+ Programma (National Agency Education & Training of the Netherlands).

Het doel van het project is om de huidige conceptualisering van agressie uit te breiden zodat ook vormen van micro-agressie daaronder vallen. Een tweede doel van het project is om mensen die werken in de publieke sector uit te rusten met communicatievaardigheden die inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid bevorderen in hun werk en discriminatie op basis van bijv. gender, leeftijd, etniciteit, religie, geloof, seksuele geaardheid of handicap voorkomen.

Om deze doelen te bereiken zijn de specifieke doelstellingen:

  • het ontwikkelen van een catalogus bestaande uit de meest voorkomende voorbeelden van micro-agressie en onbewuste vooroordelen;
  • het ontwikkelen van een gids en trainingsmateriaal gericht op bewustwording rondom micro-agressie, diversiteit, inclusie en onbewuste vooroordelen op de werkvloer;
  • het faciliteren van netwerken en uitwisselen van ervaringen door de implementatie van een e-platform en mobiele applicaties die gemakkelijk toegang bieden tot alle content en trainingsmaterialen;
  • Het faciliteren van een duurzame impact van het project door toegang tot de projectresultaten voor ten minste vijf jaar na beëindiging van het project toegankelijk te houden, tot tenminste 2028.

Om deze doelstellingen te behalen zijn we een samenwerking aangegaan tussen zes Europese landen, waarin we ervaren organisaties en professionals hebben samengebracht uit Nederland, Oostenrijk, Slovenié, Cyprus, Slowakije en Italië.

Het MICRAG-project is gestart op 1 november 2021 en eindigt op 1 november 2023.  

Bekijk alle project materialen: