0

Projektové stretnutie – online, 8. septembra 2022

8. septembra sme mali prvé (online) stretnutie po letnej prestávke. Diskutovali sme o postupe každého z nás pri jednotlivých výstupoch a zamerali sme sa hlavne na to, ako pokračovať vo vytváraní príručky. Všetci partneri...

0

Projektové stretnutie – online, 27. júna 2022

Dňa 27. júna (2022) sa uskutočnilo online stretnutie partnerov projektu, na ktorom sa ďalej diskutovalo o rozdelení úloh a časovom harmonograme. Pre katalóg sme sa rozhodli, že typy mikroagresie budú smerodajné. Všetci partneri prispejú...

0

Projektové stretnutie – Bled, 26.-27. mája 2022

Projektové stretnutia 26. a 27. mája boli prvými živými stretnutiami tohto projektu, ktoré hostila Integra v Blede. Cieľ týchto stretnutí bol dvojaký: Prvý deň sme viedli hĺbkové obsahové diskusie o téme mikroagresie, jej definícii...

0

Projektové stretnutie – Utrecht, 3. marca 2022

3. marca (2022) sa uskutočnilo prvé stretnutie projektu MICRAG („Aká mikro môže byť agresia?“). Na tomto stretnutí sme prediskutovali všetky výstupy, ktoré tento projekt obsahuje, dohodli sme sa na časovom harmonograme a rozdelení úloh....