Príbeh 6

Keď som bol na dovolenke s priateľmi, spoločne sme sa vysmievali čašníkovi za jeho sexuálnu orientáciu. Predstierali sme, že čašníkovi sa páči každý chlapec z našej skupiny priateľov. Vychádzali sme z predpokladu, že homosexuálom sa páčia všetci ostatní muži. To, samozrejme, nie je pravda. Spätne som si uvedomil, aké to bolo detinské. Tým, že túto tému viac vysvetľujete, si viac uvedomujem, čo robím.