Príbeh 1

Vo všetkých situáciách ma posudzujú podľa pohlavia. V mnohých stretnutiach som predovšetkým ŽENA!
Napríklad:
V manažérskom tíme, kde boli len muži a ja som bola jediná žena, sa odo mňa často očakávalo, že budem nosiť kávu alebo robiť zápis zo stretnutia, pretože som „v tom dobrá“. A často počúvam otázku: “Ako vlastne kombinuješ svoju úlohu v tomto tíme s deťmi?” Moji mužskí kolegovia túto otázku nedostávajú! Mám pocit, že sa musím neustále extra obhajovať a zakaždým dokazovať svoju profesionalitu viac ako kolegovia. Mám pocit, že ako žena som „menej“.
Zvyčajne to komentujem odľahčene, aby sa o tom ďalej nerozprávali. Niekto, kto prejavuje mikroagresívne správanie, si to často dostatočne neuvedomuje.