Príbeh 5

Ako od ženy sa odo mňa u predchádzajúceho zamestnávateľa vyžadovalo, aby som nosila make-up a aby som mala nalakované nechty. Moji mužskí kolegovia túto povinnosť nemali.
Cítila som sa preto utláčaná; môj zamestnávateľ mal moc nad tým, ako vyzerám. Rozhovor so zamestnávateľom nepomohol, na moju frustráciu nereagoval.
Chcela by som rovnaké zaobchádzanie na pracovisku. Môj vzhľad nevypovedá nič o mojich kvalitách a schopnostiach.