Projektové stretnutie – Utrecht, 3. marca 2022

3. marca (2022) sa uskutočnilo prvé stretnutie projektu MICRAG („Aká mikro môže byť agresia?“). Na tomto stretnutí sme prediskutovali všetky výstupy, ktoré tento projekt obsahuje, dohodli sme sa na časovom harmonograme a rozdelení úloh....